پنجمین نیروگاه خورشیدی غدیر در هفته دولت افتتاح می‌شود