بازدید دکتر نوراللهی از طرح‌های توسعه‌ای نیروگاه قشم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، دکتر مصطفی...

خرید بخش دوم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظردارد، بخش دوم قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات...

خرید بخش اول قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظردارد، بخش اول قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات...

انتخاب شرکت «تولید انرژی گستر قشم» به عنوان سرمایه‌گذار نمونه مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، در آیین...

کسب موفقیت دو نیروگاه تابعه خانواده غدیر در بازار رقابتی ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، با انتشار...

ﺧﺮﯾﺪ 2 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺗﻮرﺑﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر كلاس GTG) F) ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 52-50 ﻣﮕﺎوات

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻣﺎزﻧﺪران، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏﺪﯾﺮ، در...

خرید 4 دستگاه مولد برق توربو ژنراتور كلاس GTG) F) با ظرفيت 25 الى 50 مگاوات

شرکت توسعه برق و انرژی مازندران، وابسته به شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر، در...