آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – انتخاب پیمانکار طبخ وتوزیع غذای نیمروز و شامگاه

“شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن“، در نظردارد، فرآیند طبخ وتوزیع...

آگهی مناقصه عمومی – تامین تجهیزات و اجرای طرح بهبود آبیاری فضای جنگلی

“ شرکت تولید برق خوزستان غدیر“ در نظردارد، فرآیند انتخاب پیمانکار تامین...

بازدید مدیرعامل ساتا از طرح‌های توسعه نیروگاه قشم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، سردار...