واحد اول نیروگاه 930 مگاواتی لامرد 18 ماه دیگر وارد مدار می شود