مدیرعامل جهادگر هلدینگ برق و انرژی غدیر به فیض شهادت نائل شد