نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی کوشک یزد با کیفیت‌ترین نیروگاه کشور