طرح فناورانه «شهید دکتر معصومی» با حضور وزیر علوم رونمایی شد