راه‌اندازی موفقیت‌آمیز واحد اول گازی نیروگاه قشم با سوخت پشتیبان