درخشش غدیر در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر/ کسب رتبه نخست در 3 شاخص