خرید یک دستگاه پنل کنترل سنسورهای سرعت برند WOODWARD جهت نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز