تولید ۸۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا افق ۱۴۰۴ در کشور هدف‌گذاری شده است