برق و انرژی غدیر در اکسپو 2024/ روایتی کوتاه از حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی