بازدید وزیر کشور و استاندار هرمزگان از نیروگاه ابوموسی/ بررسی موانع تولید و مطالبات نیروگاه