بازدید مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر از پروژه نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی لامرد