بازدید مدیرعامل هلدینگ از پروژه برق‌رسانی به پالایشگاه ستاره سبز سیراف