بازدید سردار ابن‌الرضا از نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان/ تأکید بر اجرای سریع‌تر طرح توسعه نیروگاه