آگهی مناقصه عمومی – احداث سالن اجتماعات نیروگاه سیکل ترکیبی قشم