کسب موفقیت دو نیروگاه تابعه خانواده غدیر در بازار رقابتی ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، با انتشار...