گزارش تصویری از نشست خبری جناب آقای دکتر معصومی

گزارش تصویری از نشست خبری جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری برق و...