آگهی مناقصه عمومی – انتخاب پیمانکار تامین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه

“شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن“ در نظر دارد پیمانکار تامین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه به نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز (واقع درمنطقه اقتصادی خلیج فارس) را ازطریق...

آگهی مناقصه عمومی – خرید سرامیک های حرارتی نسوز جهت محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

“شرکت توسعه برق غدیر اوکسین” در نظردارد، خرید سرامیک های حرارتی نسوز محفظه احتراق نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز مورد استفاده در توربین های V94.2، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم) – طراحی، تأمین مصالح ساختمانی، اجرا، نصب، تست و راه اندازی نیروگاه زیم آور ساری

“شرکت توسعه برق و انرژی غدیر مازندران” در نظردارد، فرآیند طراحی، تامین مصالح ساختمانی، اجرا، نصب، تست و راه اندازی نیروگاه زیم آور واقع در استان مازندران – شهرستان ساری را از طریق...

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی – تدوین لیست کوتاه پیمانکاران اجرایی پروژه های احداث نیروگاه های خورشیدی

“شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم” در نظر دارد فرآیند تدوین لیست کوتاه پیمانکاران اجرایی پروژه های احداث نیروگاه های خورشیدی خود را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی برگزار نماید. شرکت هایی که...

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی – طراحی، ساخت و اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه زیم آور

“شرکت توسعه برق و انرژی غدیر مازندران” در نظر دارد فرآیند طراحی، ساخت و اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه زیم آور، واقع در استان مازندران را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد صلاحیت...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – ساخت، نصب، تست و راه اندازی 2 دستگاه فیدر 20 کیلوولت در پست 132/20 کیلوولت بهاباد

“شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم” در نظردارد، فرآیند ساخت، نصب ،تست  و راه اندازی 2 دستگاه فیدر 20 کیلوولت در پست 132/20 کیلوولت بهاباد واقع در استان یزد ، را از طریق برگزاری مناقصه...

آگهی مناقصه عمومی – طراحی، تأمین مصالح ساختمانی، اجرا، نصب، تست و راه اندازی نیروگاه زیم آور ساری

“ شرکت توسعه برق و انرژی غدیر مازندران” در نظردارد، فرآیند طراحی، تامین مصالح ساختمانی، اجرا، نصب، تست و راه اندازی نیروگاه زیم آور واقع در استان مازندران – شهرستان ساری را از طریق...

آگهی استعلام عمومی

” شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن ” وابسته به شرکت سرمایه گذاری  برق و انرژی غدیر، در نظردارد، نسبت به خرید 3 دستگاه توربوژنراتور SGT 400، با شرایط ذیل و از طریق فرآیند استعلام عمومی اقدام...

آگهی استعلام عمومی

“شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن“، وابسته به شرکت سرمایه گذاری  برق و انرژی غدیر، در نظردارد، نسبت به خرید مولد برق پایه گاز سوز (Gas Engine Generator)، با شرایط ذیل از طریق استعلام عمومی از...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – تأمین تجهیزات و اجرای طرح بهبود آبیاری فضای جنگلی

“شرکت تولید برق خوزستان غدیر“ در نظردارد، فرآیند انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات و اجرای طرح بهبود آبیاری فضای جنگلی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار...

آگهی مناقصه عمومی – ساخت، نصب، تست و راه اندازی 2 دستگاه فیدر 20 کیلوولت در پست 132/20 کیلوولت بهاباد

“شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم” در نظردارد، فرآیند ساخت، نصب ،تست  و راه اندازی 2 دستگاه فیدر 20 کیلوولت در پست 132/20 کیلوولت بهاباد واقع در استان یزد ، را از طریق برگزاری مناقصه...

آگهی مناقصه عمومی – خرید اینورتر و دیتا منیجر

“شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم“ در نظردارد، اینورتر و دیتا منیجر (اسمارت لاگر) مورد نیاز به شرح جدول ذیل را به منظور تحویل در نیروگاه های خورشیدی واقع در استان های یزد و اصفهان، از...