مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تأمین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه (نوبت دوم)

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن در نظر دارد پیمانکار تأمین تراک آتش نشانی، آمبولانس و رانندگان مربوطه به نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز (واقع در منطقه اقتصادی خلیج فارس) را از طریق مناقصه عمومی به...

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب (نوبت دوم)

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان نیروگاه های سیکل ترکیبی قشم و هرمز (واقع در منطقه اقتصادی خلیج فارس ) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای...

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب (نوبت اول)

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب کارکنان نیروگاه های سیکل ترکیبی قشم و هرمز (واقع در منطقه اقتصادی خلیج فارس) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای...

مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی نیروگاهی

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظر دارد قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز را از طریق فرآیند مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبین می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه، با ارائه معرفی‌نامه...

مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن