مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی نیروگاهی

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظر دارد قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز را از طریق فرآیند مناقصه عمومی خریداری نماید. داوطلبین می توانند به منظوردریافت اسناد مناقصه، با ارائه معرفی نامه...

مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی

شرکت مدیریت بهره برداری و تعمیرات ارژن