به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر تا یک ماه آینده مطالعات زمین شناسی نیروگاه لامرد به پایان می رسد.
این مطلب را مهندس علی مسعودی مدیرعامل شرکت غدیر انرژی لامرد گفت و افزود: با هدف شناسایی لایه های زمین محل احداث نیروگاه با استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه هم اکنون عملیات ژئوتکنیک توسط شرکت فراب پیمانکار پروژه در سایت آغاز شده است.
وی گفت: در این عملیات پس از استخراج خاک تا عمق ٣٠ متری زمین در موقعیت های مختلف جانمایی نیروگاه، نمونه ها به آزمایشگاه ارسال و داده ها جهت طراحی و احداث فنداسیون های تجهیزات و ساختمان ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی افزود: توربین و ژنراتور واحد اول گازی نیروگاه ٩١٣ مگاواتی لامرد هم اکنون تامین گردیده که پس از طی تشریفات گمرکی تا پایان بهار سال ١٤٠١ وارد سایت غدیر انرژی لامرد خواهد شد.
لازم به ذکر است نیروگاه ٩١٣ مگاواتی غدیر انرژی لامرد با سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیربا هدف تامین برق بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور و سایر صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد در دست احداث است.