پروژه های در حال بهره برداری

سیکل ترکیبی گیلان

سیکل ترکیبی بهبهان1

نیروگاه ابوموسی

نیروگاه خورشیدی اصفهان

نیروگاه خورشیدی یزد

نیروگاه خورشیدی قم


پروژه های در دست اقدام

نیروگاه خورشیدی مس کرمان

نیروگاه سیکل ترکیبی تهران2

نیروگاه خورشیدی اصفهان-جرقویه2

نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول

نیروگاه سیکل ترکیبی خنج

اخبار شرکت