پروژه های در مرحله اجرا

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد


پروژه های در حال بهره برداری

سیکل ترکیبی گیلان

سیکل ترکیبی بهبهان1

نیروگاه ابوموسی

نیروگاه خورشیدی اصفهان

نیروگاه خورشیدی یزد

نیروگاه خورشیدی قم


اخبار شرکت