توسعۀ اقتصادی و تجارت بین‌المللی، منجر به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی به هم وابستۀ جهانی شده ­است و با توجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم، درحال تبدیل شدن به نظام واحد جهانی است. در این میان، شرکت­هایی که در زمینه تجارت حامل‌های انرژی همچون گاز طبیعی و برق نقش آفرینی نمایند حائز اهمیت خواهند بود. از سوی دیگر، چنانچه قوانین تجاری شفاف‌ و قابل پیش‌بینی باشند، هم‌زمان منافع کشورهای واردکننده و صادرکنندۀ انرژی می‌تواند تأمین گردد. درواقع، جهانی شدن تجارت انرژی به‌ واسطۀ سرمایه‌گذاری‌‌های بین‌المللی، مقررات‌زدایی در بازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوینِ بخش انرژی کشورها با اقتصاد سیاسی جهان، موجب افزایش اهمیت و جایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها شده است.

در این راستا شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن همسو با سیاست­گذاری شرکت سرمایه­گزاری برق و انرژی غدیر به عنوان سهامدار آن و با انجام مدیریت پیمان قراردادهای خرید گاز طبیعی از کشور ترکمنستان و همچنین قرارداد فروش گاز طبیعی به جمهوری آذربایجان طی سال‌های 2016 لغایت 2018 میلادی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران، پروژه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان را عملیاتی نموده است. پروژه سوآپ گاز طبیعی مذکور اولین و تنها پروژه­ای است که در زمینه تجارت گاز طبیعی توسط بخش خصوصی در کشور انجام شده است.

در زمینه واردات برق از ترکمنستان مذاکرات با مدیریت دولتی ترکمن اِنرگو در حال جریان است. ایران می­تواند با استفاده از موقعیت سرزمین ژئوپلتیک ویژه­ای که دارد به عنوان حلقه واسط انرژی الکتریکی کشورهای آسیای میانه همچون تاجیکستان و ترکمنستان به کشورهای قفقاز جنوبی و ترکیه و حتی روسیه، نقش آفرینی نماید.

از سوی دیگر، با توجه به سیاست­گذاری وزارت نیرو در خصوص واگذاری صادرات برق به ترکیه از طریق مزایده اعلام شده توسط توانیر، شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن طی کنسرسیوم ایجاد شده با شریک تجاری خود در کشور ترکیه برای حضور در بازار برق آن کشور اقدام نموده است.