فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه دیزلی ابوموسی

شرکت غدیر انرژی هامون ابوموسی در نظر دارد اقلام  ضایعاتی مشروحه ذیل را بر اساس قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. ردیف شرح کالا مقدار وزن تقریبی (کیلوگرم) وزن کلی...