بازدید مهندس حکیمی از نیروگاه‌های قشم و هرمز در نخستین سفر استانی