نیروگاه خورشیدی مس کرمان

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در دست اقدام

 

ظرفیت نیروگاه: 10 مگاوات

نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

foto

پیمانکار

نامشخص

.

نوع پنل ها

کریستالین
.

موقعیت

استان کرمان-سرچشمه
.

تاریخ

اعلام خواهد شد
  • با ساتباپیگیرانعقاد قراردادPPA
  • در دست اقداممرحله کار
  • خورشیدینوع نیروگاه
  • مجوزهادر حال اخذ

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد

نامشخص0%
.