نیروگاه خورشیدی اصفهان

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در حال بهره برداری

 

ظرفیت نیروگاه: 10 مگاوات- پنل 260 واتی با تکنولوژی پلی کریستالاین

نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

foto

پیمانکار EPC

-

.

نوع پنل ها

کریستالین
.

موقعیت

استان اصفهان-جرقویه
.

تاریخ

> تاریخ شروع 95/06/01 > تاریخ اتمام 96/02/07
  • داردقراردادPPA
  • 20 هکتارمساحت زمین
  • خورشیدینوع نیروگاه
  • 10 MWظرفیت

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد

شرکت برق و انرژی غدیر100%