نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در دست اقدام

 

ظرفیت : 150 مگاوات

نیروگاه سیکل ترکیبی 150 مگاواتی
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر: 90 درصد آقای احمدی معین 10 درصد

foto

پیمانکار

-

.

چیدمان نیروگاه

سیکل ترکیبی یک بلوک 2+1
.

موقعیت

استان مازندران- ساری
.

تاریخ

اعلام خواهد شد
  • در دست اقدامقرارداد
  • دوره پیشبرد پروژهدر حال انجام
  • سیکل ترکیبینوع نیروگاه
  • 150MWظرفیت

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد

شرکت برق و انرژی غدیر90%
.
آقای احمدی معین10%
.