نیروگاه سیکل ترکیبی خنج

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در دست اقدام

 

ظرفیت : 913 مگاوات-کلاس F

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر51% –شرکت متین تام + شرکت بلند پایه 49%

foto

پیمانکار

-

.

چیدمان نیروگاه

سیکل ترکیبی یک بلوک 2+1
.

موقعیت

استان فارس – شهرستان خنج
.

تاریخ

اعلام خواهد شد
  • در دست بررسیقرارداد
  • دو واحد گازی و یک واحد بخارنوع
  • سیکل ترکیبینوع نیروگاه
  • 913MWظرفیت

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد

شرکت برق و انرژی غدیر51%
.
شرکت های بلند پایه و متین تام49%
.