نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در حال بازنگری قرارداد

 

ظرفیت: 913 مگاوات- کلاسF

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر –-شرکت OTC

foto

پیمانکار

-

.

چیدمان نیروگاه

سیکل ترکیبی یک بلوک 2+1
.

موقعیت

استان خوزستان – شهر دزفول
.

تاریخ

اعلام خواهد شد
  • در حال بازنگریقرارداد
  • دو واحد گازی و یک واحد بخارنوع
  • سیکل ترکیبینوع نیروگاه
  • 913MWظرفیت

سهامداران