نیروگاه سیکل ترکیبی نما

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در حال بازنگری قرارداد

 

ظرفیت: 913 مگاوات-3AکلاسF

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

foto

پیمانکار

-

.

چیدمان نیروگاه

سیکل ترکیبی یک بلوک 2+1
.

موقعیت

استان هرمزگان – شهر بندری بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
.

تاریخ

اعلام خواهد شد
  • در حال بازنگریقرارداد
  • دو واحد گازی و یک واحد بخارنوع
  • سیکل ترکیبینوع نیروگاه
  • 913MWظرفیت

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد

نامشخص0%
.