نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در حال اجرا

 

ظرفیت : 913 مگاوات- کلاس F مدل 3

در حال حاضر خط انتقال برق 11 کیلومتری احداث شده است و همچنین پست 230 و 400 کیلوولت به شبکه سراسری متصل و برقدار گردید. همچنین احداث خط 35 کیلومتری نیز در دستور کار می باشد.
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر60% و شرکت سبانوین 40%

foto

پیمانکار

-

.

چیدمان نیروگاه

سیکل ترکیبی یک بلوک 2+1
.

موقعیت

استان فارس- منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد
.

تاریخ

اعلام خواهد شد
  • در دست بررسیواحد بخار
  • شامل دو واحد گازی و یک واحد بخارنوع
  • سیکل ترکیبینوع نیروگاه
  • 913MWظرفیت

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد