نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در حال اجرا

 

ظرفیت : 235 مگاوات

در حال حاضر واحد گاز نصب گردیده و سنکرون شده است . احداث واحد بخار نیز در دست بررسی می باشد
foto

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 100% 
foto

پیمانکار

-

.

چیدمان نیروگاه

سیکل ترکیبی یک بلوک 1+1
.

موقعیت

استان هرمزگان- شهر بندری بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
.

تاریخ

> تاریخ شروع 94/11/12 > تاریخ اتمام 97/10/14
  • در دست بررسیواحد بخار
  • شامل یک واحد گازی و یک واحد بخارنوع
  • سیکل ترکیبینوع نیروگاه
  • 235MWظرفیت

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد