نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان فاز اول

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در صنعت برق و انرژی

در حال بهره برداری

 

ظرفیت اسمی نیروگاه: 492 مگاوات-MAP2+ کلاس E

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان با ظرفیت 984 مگاوات در دو فاز طراحی و در حال احداث و بهره برداری می باشد. فاز اول این نیروگاه یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت نامی 492 مگاوات شامل 2 واحد گازی 166 مگاواتی و یک واحد بخار به ظرفیت 160 مگاوات بوده و در فاز دوم یک بلوک سیکل ترکیبی با همین ظرفیت به نیروگاه اضافه خواهد شد. واحدهای اول و دوم گاز در خرداد ماه سال 1395 و واحد بخار در آذر ماه سال 1396 با شبکه سراسری سنکرون شدند.
foto

کارفرما

-

foto

پیمانکار EPC

شرکت مپنا توسعه 2

.

چیدمان نیروگاه

سیکل ترکیبی یک بلوک 2+1
.

موقعیت

استان خوزستان-بهبهان
.

تاریخ

تاریخ شروع: 93/11/20 طبق تاریخ گشایش اعتبار اسنادی تاریخ اتمام: طبق 97/04/31
  • 984MWظرفیت کل
  • بهبهانموقعیت
  • سیکل ترکیبینوع نیروگاه
  • 492MWظرفیت فاز یک

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در راستای توسعه اهداف خود با توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه اطلاعات زیر را اعلام می دارد

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر65%
.
شرکت مپنا35%
.