نیروگاه های حرارتی در حال بهره برداری

نیروگاه سیکل ترکیبی 1306 مگاواتی گیلان

نیروگاه سیکل ترکیبی 1306 مگاواتی گیلان

.
نیروگاه مقیاس کوچک 10 مگاواتی ابوموسی

نیروگاه مقیاس کوچک 10 مگاواتی ابوموسی

.
نیروگاه سیکل ترکیبی 492 مگاواتی بهبهان- فاز اول

نیروگاه سیکل ترکیبی 492 مگاواتی بهبهان- فاز اول

.
نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی هرمز

نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی هرمز

.