مناقصه

 

 

30 بهمن ماه 1399     مناقصه افزایش ظرفیت نیروگاه ابوموسی                     c70ab-0980-1.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 اسفند ماه 1399   مناقصه خرید UPS 60KVA                                                                                        

                                            97f16-مشخصات فنی.jpg

                                            3151b-شرایط مناقصه.pdf

                                                 0a8a2-قرارداد فروش و نصب تجهیزات.pdf

                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 اسفند ماه 1399 استعلام قیمت جهت خرید، نصب و بهره‌برداری دکل بادسنجی در ساختگاه‌های سلم‌آباد و اسدیه

                                                     

                                                          7f141-rfq_.docx

                                                          882cb-ghadir agreement -amended 2 (004).pdf

                                                          c3c31-ghadir-(special conditions)-amended 5.pdf

                                                          a37e0-supply inst (general con.) -gh-2amended 3.pdf