مناقصه

 

 

30 بهمن ماه 1399     مناقصه افزایش ظرفیت نیروگاه ابوموسی                     c70ab-0980-1.pdf

                                                      ----------------------------------------------------------------

6 اسفند ماه 1399   مناقصه خرید UPS 60KV                                                                                        

                                            97f16-مشخصات فنی.jpg

                                            a7415-شرایط مناقصه.pdf

                                                 0a8a2-قرارداد فروش و نصب تجهیزات.pdf