دیدار با حجه الاسلام والمسلمین غفاری

دیدار جناب آقای دکتر معصومی مدیر عامل محترم و هیات همراه با حجه الاسلام والمسلمین غفاری ریاست دادگستری شهرستان لامرد
در این جلسه از اهتمام دادگستری و دادستانی لامرد در خصوص رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در این شهر جنوبی تقدیر و تشکر به عمل آمد