بازاریابی و فروش


در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر اقدام به انعقاد قراردادهای دوجانبه با تعدادی از صنایع تولیدی نموده و تأمین بخش قابل توجهی از مصارف آنها را بر عهده دارد که این امر منجر به کاهش محسوسی در هزینه‌های پرداختی بابت برق مصرفی این صنایع شده است. با عنایت به ظرفیت تولید بالای نیروگاه‌های تحت مالکیت صنایع شرکت برق و انرژی غدیر، این گروه همچنان آماده مذاکره با سایر مصرف‌کنندگان بزرگ در صنعت تولید جهت ارائه بسته‌های پیشنهادی مناسب و مشاوره در خصوص راهکارهای بهینه تأمین برق مورد نیاز آنها می‌باشد. 

معرفی قرارداد دو جانبه با مشترکین صنعتی