نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول

وضعیت

در دست اقدام

موقعیت مکانی

خوزستان دزفول

ظرفیت

۹۱۳ MW

نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول

درباره پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول به منظور تامین برق و پایداری شبکه سراسری برق منطقه شمال خوزستان و نیز صادرات به کشورهای همسایه بخصوص کشور عراق توسط شرکت برق و انرژی غدیر احداث خواهد شد.
ظرفیت این نیروگاه برابر ۹۱۳ مگاوات شامل دو توربین گازی و یک توربین بخار از نوع واحدهای گازی ۹۴٫۳A کلاس F شرکت آنسالدو می باشد که در منطقه حمزه شهرستان دزفول استان خوزستان احداث خواهد شد.

سرمایه گذاران

شرکت خارجی

%

OTC

%

%

ساختمان نیروگاه

دوران پیشبرد

  • 98%

دوران احداث

  • 0%

آخرین وضعیت

زمین نیروگاه تملک شده و مجوزهای احداث نیروگاه اخذ شده است. همچنین قرارداد خرید تضمینی برق  پنج ساله با وزارت نیرو منعقد شده و پس از اتمام، برق تولیدی این نیروگاه در بازار برق عرضه خواهد شد.

شرکت پروژه