تاکنون مجوز صادارت برق به هیچ کسی داده نشده است

خرداد 27, 1397 | خبر |

محسن طرزطلب گفت: تاپایان ۹۵ عملیات اجرای ۱۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی آغاز می شود که در این بین عملیات اجرایی ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو آغاز شد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بیان داشت: این ۱۷ هزار ظرفیت جدیدی که امسال اضافه خواهد شد تا چند سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و این میزان برای مصارف عمومی کشور بوده و غیر از نیروگاه هایی است که برای مصارف خصوصی احداث می شود.

طرزطلب در پاسخ به این سوال برق نیوز که آیا این ۱۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید با احتساب نیروگاه هایی است که وزارت نفت و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می کند هست یا نه؟ گفت: این ظرفیت های اعلام شده بدون نیروگاه هایی است که دیگر ارگان ها در حال ساخت دارند.

وی در ادامه بیان داشت: تاکنون وزارت نیرو مجوزی به هیچ شرکت داخلی و خارجی برای صادرات برق نداده است. نیروگاه های در حال احداث دیگر وزارتخانه ها برای مصارف خصوصی مورد نیاز آنهاست.

گفتنی است بحث صادرات برق توسط بخش خصوصی هنوز یکی از مسائل چالشی وزارت نیرو با دیگر وزارتخانه است که وزارت نیرو شرایط مشخصی برای این اقدام درنظر گرفته است.۲۲۲