درباره ما

صنعت برق به عنوان صنعت زیر بنایی و مادر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع داشته و اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل به کارگیری تکنولوژی مدرن‌تر و نیز ملاحظات زیست‌محیطی در تمامی زمینه‌های فعالیت می‌تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود.

 در این راستا شرکت سرمایه گذاری غدیر بعنوان شرکت مادر در جهت پیشبرد اهداف کشور عزیزمان ایران، رشد نماد بورسی و حمایت از سهامدارن عمده و جزء با ورود به صنعت برق و نیز سرمایه‌گذاری در خرید و احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برق، اقدام به تاسیس شرکت سرمایهگذاری برق و انرژی غدیر در تاریخ 1390/07/05 تحت شماره 414830 در اداره ثبت اسناد و مالکیتهای صنعتی تهران با سرمایه اولیه 100 میلیارد ریال نمود و در حال حاضر سرمایه شرکت به  9100 میلیارد ریال افزایش یافته است

  

تیم مدیریت شرکت های زیر مجموعه چارت سازمانی اهداف هلدینگ منشور اخلاقی خط مشی کیفیت